Flex A Ray > ett skärmat alternativ på installationsslang

Efter att ha gjort mätningar innan de gamla plaströren revs ut, kommer vi nu att göra likadana mätningar för att få till en rapport om de förändrade värden efter att Flex A Ray har installerats.

Vi återkommer så fort mätningarna är klara med dokumentet.Så här ser instrumentet ut, som mäter volt per meter.