Produkt N1649 golvstativ för svetsbordet kommer fasas ut

Utfasningen sker under november månad.

Vid frågor så ringer ni till oss, 08-770 11 77  

 

Med Vänliga Hälsningar

 NMC Sales Team