Skidsta hus bygger ett kontor i Nykvarn

NMC Produkter kommer under våren att leverera Sweetohms elslangar till ett nytt kontorsprojekt. För att få den sundaste elmiljö för sina anställda vill företagaren anamma försiktighetsprincipen.

 Vi kommer följa projektet tillsammans med en arkitekt som ger sin syn på sund elmiljö och varför man ska vara försiktig och vad man bör tänka på.

Intresserad av tekniken och hur det fungerar? Ring oss

NMC Sales team 

08-770 11 77